Ситникова Е.С.

Ситникова Е.С. Институционалды әдіс негізінде Қазақстанның денсаулық сақтауын басқару: Монография. - Өскемен, 2014. – 110 б. (6,9 б.т.). ISBN 978-601-7334-22-2

Бүгінгі күні республикамыздың денсаулық сақтауына өзгеріс енгізу қажеттілігі туралы мәселе медициналық қоғам үшін де, жалпы қоғам үшін де өте өзекті болып табылады. Тәуелсіздік жылдарында республикамызда болған денсаулық сақтау бойынша реформаларды қалың көпшіліктің құптамуы анық байқалуда. Онымен қоса, денсаулық сақтау ары қарайғы реформалауды талап ететіні түсінікті, өйткені мемлекет қойып отырған талаптар мен ел тұрғындарының күтіп отырған нәтижелері жүзеге асырудан алыс.

Монография авторы - Ситникова Елена Станиславовна –экономика ғылымдарының кандидаты, доцент.