Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Бакалавриат

Жалпы мәлімет

ЖОО-на түсу үшін мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеу үлгісінде бітіру және түсу емтихандарын тапсырады. ЖОО-н бітірген соң түлек бакалавр (4 жыл) немесе магистр (5-6жыл) дәрежесін алады.  

ҚАЕУ-де келесі оқу түрлері жүзеге асырылады: іштей (күндізгі), кешкі, сырттай. Барлық оқу түрлерінде техникалық және кәсіптік және жоғары білім базасы негізінде қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы қысқартып білім беру бағдарламалары қарастырылған. ҚАЕУ-не орта білім негізінде күндізгі және кешкі оқыту түріне қабылдау талапкерлердің өтініші негізінде ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) нәтижесі негізінде берілген сертификат балдарына сәйкес және Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі Ұлттық тестілеу орталығымен (БҒМ ҰТО) әзірлеген технологиясы бойынша өткізілген кешенді тестілеу  нәтижесіне  сай конкурспен қабылданады.     

Талапкерлерді қысқартып білім беру бағдарламасымен кешкі және сырттай оқыту түріне қабылдау кешенді тестілеу нәтижесі бойынша (ТжКБ), сонымен қатар жоғары оқу орнында өткізілетін емтихандар негізінде (жоғары білім базасында) университеттің қабылдау комиссиясымен жүзеге асады.     

Қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі: -2 жыл; орта техникалық және кәсіптік білім бар тұлғалар үшін (сәйкес мамандықтар бойынша)-3 жыл. Егер талапкер колледжден кейін талапкер мамандығына сәйкес келмейтін мамандықты таңдаса жоо-ның күндізгі оқыту түрінде оқу мерзімі -4жыл, кешкі оқыту түрі бойынша 5 жыл болады. Қашықтықтан оқыту технологиясы төмендегі білім алушыларға қатысты қолданылады:

 1. жоғары және орта білімнен кейін, техникалық және кәсіптік білім базасында  қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша.
 2. білім берудің барлық деңгейіне шектеулі мүмкіндігі бар тұлғалар, соның ішінде I және II топтағы мүгедек-балалар.
 3. жоғары білім деңгейінде білім алушылардың алмасу бағдарламасы бойынша мемлекет аумағынан тысқары шыққан тұлғалар («Болашақ» бағдарламасы степендиаттарын алып тастағанда).
 4. жоғары білім деңгейінде шетелде ұзақ мерзімді іс сапарда жүретін тұлғалар (4 айдан артық)  

 
 Мамандықтар

«Бизнес» кафедрасы

 5В050700  «Менеджмент» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі,  кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі: 2, 3, 4, 5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры. 

Біліктілік сипаттамасы: экономика және бизнес бакалавры келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындай білуі қажет: басқару-ұйымдастыру, экономикалық-жоспарлау, зерттеу, әлеуметтік даму және материалдық өндірісті басқару саласындағы педагогикалық және коммерциялық қызметтер.   Экономика және бизнес бакалаврының тұтастай алғанда кәсіпорындар мен ұлттық экономиканы басқарудың даму тенденциялары туралы ұғымы,  туындаған мәселелердің негізгі құбылыстарының маңызын ұғыну, өнідіріс ұйымының және ұйымдар мен кәсіпорындарды бақару негізін білуі қажет; әкімшілік, басқару қызметтерді сапалы орындай білу, сыртқы ортаның динамикалық дамуының стандартты емес жағдайындағы мәселелер мен практикалық міндеттерді шеше білу дағдысы болу керек; экономика саласында ұйымдар мен кәсіпорындарды басқаруда жан жақты білімді болуы қажет. 

Кәсіптік қызмет нысандары: коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар.


                                  5В050900 «Қаржы» мамандығы

Оқыту түрлері; күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:  5В050900«Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  экономика және бизнес бакалавры өз мамандығына сәйкес қаржы-кредит жүйесінде ғана емес сонымен қатар оның нақты бір саласындағы кәсіптік қызметке дайын болуы   макро және микро деңгейдегі қаржы саласы мен валюта-кредиттік, қаржы саласындағы ақша айналымы бойынша жеткілікті дәрежеде білімі керек,   қаржы, ақша айналымы мен кредит, салық салу, валюта-кредиттік қатынас, қаржылық-банк қызметі, бухгалтерлік есеп, қаржылық бақылау, аудит пен шаруашылық қызметтік талдау, статистиканың игерілген мамандық саласындағы заң жүйесін, экономикалық-математикалық моделдеу, маркетинг пен менеджмент, компьютерлік жүйе және басқа да пәндер саласында теориялық және практикалық дағдысы болу қажет.  

Кәсіптік қызмет нысандарыреспубликалық және территориялық деңгейдегі мемлекеттік органдар;  ҚР қаржы Министрлігі, ҚР Ұлттық банк; ведомстволар мен Министрліктің экономикалық қызметтері;  банктер, биржалар,  бюджеттік мекемелер мен ұйымдар;  инвестициялық қорлар; қаржы органдары, салық органдары, қаржы компаниялары; сақтандыру компаниялары;  фирмалар, әр түрді шаруашылықты жүргізу субъектілері.

 5В050600 «Экономика» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:     5В050600 "Экономика" мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры 

Біліктілік сипаттамасы:  экономика және бизнес бакалаврының экономикалық және ұйымдастыру сипатында  арнайы теориялық білім мен практикалық дағдысы болу қажет,  ақпарат өңдеуді, сыртқы ортаның даму жағдайында шешім қабылдауды,   жағдайға байланысты басқарудың теориялық және практикалық дағдысы, заманауи технологияларды жинау, қолдану, ақпаратты өңдеу, сақтау дағдысын игеруі қажет,  тәуекел мен белгісіздік үшін жеткілікті дәрежеде теориялық дайындығы болу керек.  

Кәсіптік қызмет нысандары:  қызмет түріне, көлеміне, меншік түріне қатысы жоқ ұйымдар мен фирмалар, меншік түрлері мен қатысушы санаттары (ҚР резиденттер мен резиденттік емес), қоршаған ортаны қорғау және әр түрлі деңгейде табиғатты тиімді пайдалану мекемелері, жалпы білім беру мекемелері (гимназиялар, колледждер); ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдар.


  5В050800 «Есеп және  аудит» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі: 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  аталмыш пәннің бакалавры ұйымдағы қаржы, шаруашылық және басқару қызметін: шаруашылық операцияларды тіркеуді, ҚЕХС сәйкес қаржы есептерін құрастыра білу;   АХС сәйкес қаржы есебінің аудиті мен талдаумен жұмыс істей білу дағдысы болу керек.

Кәсіптік қызмет нысандары:  кәсіпорын мүліктері, оның міндеттері, құрамы өзгеріске ұшыраған капитал мен шаруашылық операциялары,  активердің орналасуы және оның қалыптасу негізі, сонымен қатар экономиканың түрлі саласы бойынша саланың ерекшеліктері ескерілген  ұйымдардың қызметі:    мемлекеттік басқару органдары, (Министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті, ҚР Статистика бойынша Агенттігі): ғылыми-зерттеу мекемелері, ұйымдар мен фирмалар.


5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:   5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша экономика және бизнес бакалавры

Біліктілік сипаттамасы:  экономика және бизнес бакалаврының экономиканы мемлекеттік басқарудың теориялық-әдістемелік және ұйымдық негізі туралы ұғымы болу керек, ауыл шаруашылығын тиімді сәйкестікпен қамтамасыз ету, макроэкономикалық процестерді реттеу; ауыл шаруашылығын басқарудың нарықтық және жоспарлы моделдерін байланыстыру әдістері мен негіздері туралы ұғымы, оның шешімі бір мезгілде жалпы мемлекеттік, салалық және аймақтық мүдделерді есепке алуды талап етеді; жалпы экономикалық және мемлекеттік басқару органдарының қызметін ұйымдастыру негізі мен құрылымын білуі қажет.

Кәсіптік қызмет нысандары:  Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Аппараты;  ҚР Парламентінің аппараты; ҚР Үкіметінің әр түрлі құрылымдық бөлімшелері, экономиканы және қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстоволар және агентсттіктер);  жергілікті басқару органдары (аудан, облыс, қала әкімшіліктері); атқару органдарының аппараттары;  ұлттық мемекеттік және жеке компаниялар, концерндер,  корпорациялар және т.б..


 5В090200 «Туризм» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, 5 жыл

Академиялық дәрежесі:   қызмет көрсету саласының бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  қызмет көрсету саласының бакалавры төмендегі атқару қызметтерін орындауға дайын болу керек: заманауи туристік саланы объективті бағалай білу, кадрлық және материалдық қамтамасыз етуді қоса алғанда, сонымен қатар өз елінде және шетелде туристік нарықтың дамуын дәлелмен болжай білу;  туристік қызметтің болашақ бағыттарын анықтау,  туристік-экскурсиялық және қонақ үй қызметінде жедел турларды тартымды экзотика элементтерін қатыстыра отырып қызмет көрсетудің жоғары сапасы бойынша тиімді бағдарламаларды әзірлеу және жүзеге  асыру, қажетті мемлекеттік және жеке ұйымдармен, туристік фирмалармен, агенттіктермен, қонақ үйлермен, кеден және салық қызметтерімен, шекаралық биліктермен, ішкі істер органдарымен және ұлттық қауіпсіздік органдарымен, туристік индустрияны басқару құрылымдарымен өзара әрекетті ҚР-да, шетелде  тиімді жүзеге асыру.   

Кәсіптік қызмет нысандары:  туризм ұйымына қатысты (министрлік, әкімшілік, олардың аймақтық бөлімшелері мен құрылымдары) мемлекеттік басқару органдары;  туристік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке компаниялар; туристік бағытттағы консалтингтік компаниялар; туристік кәсіпорынның маркетингтік қызметтері; туризмнің инфрақұрылым нысандары; туризм бойынша орта буын мамандарды дайындайтын оқу орындары; туризмнің даму мәселесін зерттеумен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдары; ішкі және сыртқы нарықта туристік қызмет көрсетумен айналысатын жарнама агенттіктері; төтенше жағдайлар бойынша Министрлік жүйесінің ұйымдары.


 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі: 2, 3, 4 жыл 

Академиялық дәрежесі:   5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры 

Біліктілік сипаттамасы: техника және технология бакалавры ақпараттық жүйенің әр түрлі компоненттері мен тұтас ақпараттық жүйелерді әзірлеуге және жобалай білуге дайын болуы керек;  ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, басқару, конфигурациялау; ақпараттық жүйелердің мәліметтер базасын жобалау және басқару;  ақпараттық жүйелер мен олардың элементерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдық құқықтық қамтамасыз етуге сүйене отырып жүзеге асыру.
Кәсіптік қызмет нысандары: ақпараттық жүйелер мен желілерді ұйымдық-құқықтық және техникалық, бағдарламалық, ақпараттық, математикалық жағынан олардың жобалау әдістері мен тәсілдерін бірге әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және эксплуатациямен қамтамасыз ету.

  
                            «Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасы

5В030100 «Құқықтану» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:   5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша құқық бакалавры
Біліктілік сипаттамасы: құқық бакалаврының қызметі жеке және бұқаралық мүдделерді қорғау және сақтау кезінде қоғамның әр түрлі саласында құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мен құқықтық нормаларды  жүзеге асыруға бағытталуы қажет; азаматтық қоғам мен құқықтық мелекеттің дамуына мүмкіндік туғызуы керек; азамат пен адамның бостандығы мен құқығын қорғауға және қамтамасыз етуге жұмыс ітеуі қажет; құқықтық ықпал саласын кеңейту; құқықтық реттеу механизмін жетілдіру; құқықтық білімі мен кәсіптік дағдыларын арттыру; құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін қалыптастыру; заманауи үдемелі саяси-құқықтық идеяларды тарату; заманауи заңдылықтарды сауатты қолдана білу.

Кәсіптік қызмет нысандары:  пқоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық саладағы заң қолдану қызметі: заңдық маңызы бар хабарламалар мен әрекеттер; мемлекеттік институт қызметі саласында туындайтын құқықтық қатынастар; заңды, жеке тұлғалар мен мемлекеттік органдар арасындағы құқықтық қатынас.


5В030400 «Кеден ісі» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Академиялық дәрежесі:   5В030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша құқық бакалавры

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Біліктілік сипаттамасы:  қызмет кеден ісі саласында заңдылықты сақтауды, сыртқы экономикалық қызметті, салық салуды бақылауды жүзеге асыруға, валюталық реттеу мен кедендік заң қолдану практикасын жетілдіруге, кеден ісіндегі заң бұзушылыққа ескерту бойынша шара әзірлеу және қолдануға бағытталған, кедендік және басқа да төлемдерді бюджетке өз уақытында толық енгізуді қамтамасыз ету.

Кәсіптік қызмет нысандары:  мемлекеттік ведомстволар, мемлекеттік билік пен басқарудың жергілікті органдары, қазақстандық және шетелдік кәсіпкерлік құрылымдар; коммерциялық емес және қоғамдық ұйымдар. Диплом алған соң түлектер декларант, импорт жөніндегі, кеден бойынша, экспорт бойынша менеджер, СЭҚ маманы, халықаралық тасымалдау маманы, кедендік мәселелер маманы ретінде жұмысқа орналсуға мүмкіндік алады.

 
 5В020200 «Халықаралық қатынастар» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Академиялық дәрежесі5В020200 «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Біліктілік сипаттамасы:  гуманитарлық білім бакалавры таңдаған білім бағытының тиімділігі мен қазіргі жағдайы, тарихы туралы ұғымы болу керек,  оқып үйренген пәнінің терминдері мен негізгі ұғымынан хабары болу қажет; өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік мәні мен маңызын ұғынуы қажет, нақты бір қызмет саласын анықтайтын пәннің негізгі мәселесін, тұтас білім жүйесіндегі олардың өзара байланысын; халықаралық қатынастар процесінде болып жатқан мәселелерді талдай білу,  дүние жүзіндегі және республиканың ұлттық мүдделерін қозғайтын геосаясаттық жағдайда, маңызды деген халықаралық қатынастардағы ҚР-дағы рөлі мен орнына қатысты мәселелерге бейімделуі, халықаралық саяси процестерді болжау және қолданбалы талдау дағдысы болу.

Кәсіптік қызмет нысандары:   ҚР сыртқы істер Министрлігі, халықаралық ұйымдардың трансұлттық корпорациялар,   әлемдік саясат, сыртқы экономикалық қатынас саласында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұйымдары мен басқару органдары.

  
 5В011500 «Экономика және құқық негіздер» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:  5В011500 "Экономика және құқық негізі" мамандығы бойынша білім бакалавры .

Біліктілік сипаттамасы:  "Экономика және құқық негізі" мамандығы бойынша білім бакалавры қызмет түрлері мен әр түрлі саладағы ұйымдарды нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету, халықаралық құқықтық нормалар туралы ұғымы болу керек; психологиялық-педагогикалық әдістері мен пәні туралы ұғымы, оқыту мен тәрбие бірлігіін қамтамасыз ету рөлі туралы, оқу пәнін мәдениеттің бір бөлігі ретінде қарау, оқу пәнінің негізіне жататын ғылым дамуының логикасы туралы; педагогика, құқық, экономика саласындағы зерттеулердің өзекті бағыттары туралы білуі керек.

Кәсіптік қызмет нысандары:  жалпы білім беретін және мамандандырылған мектептер, лицейлер, колледждер, гимназиялар, орта-арнайы оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдар, біліктілікті көтеру институттары, баспалар, кітапханалар, заң, экономикалық және педагогикалық кабинеттер, білім беру жүйесіндегі мекмелердегі педагогикалық процестер.


 «Шет тілдер» кафедрасы

 5В020700 «Аударма ісі» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі: 2, 3, 4 жыл 

Академиялық дәрежесі:  5В020700 «Аударма ісі» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы:  басқа мемлекеттермен ғылыми-мәдени, сыртқы экономикалық, сыртқы саясаттық байланыстарды жүзеге асыратын ұйымдардағы ауызша және жазбаша аударманы жасай білуі қажет; экономиканың түрлі бөлімде, халықаралық туризм жүйесінде, агенттіктер мен ақпараттық-аналитикалық қызметтер.

Кәсіптік қызмет нысандары:  мәдениет мекемлері, халықаралық ұйымдар, әр түрлі ақпараттық-аналитикалық қызметтер, елшіліктер мен өкілдіктер, министрліктер, туризм жөніндегі агенттіктер, баспалар, аударма жөніндегі бюролар, басқа да ұйымдар мен кәсіпорындар.
 

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:  5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім бакалавры 

Біліктілік сипаттамасы:  білім бакалаврыбілім беру (педагогикалық), эксперименталды-зерттеу, ұйымдық-басқару, әлеуметтік-педагогикалық, оқу-тәрбие, оқу-технология қызметіне дайын болуы керек.  Халықаралық стандарт талаптарына сәйкес бакалавр іргелі кәсіптік дайындықтың жоғары деңгейінде болу керек,   мәдениет аралық деңгейдебасқа тілдік қатынасқа дайын және оған қабілетті болуы қажет. 

Кәсіптік қызмет нысандары: білім берудің басқа тілдік сабақтастықтағы және үздіксіз білім беру мекемлері; бастауыш, негізгі және кәсіптік мектептер; мамандандырылған мектептер; орта техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері.


«Педагогика және психология» кафедрасы

5В010200 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:  5В010200 "Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы:  білім бакалавры өзінің кәсіптік қызметінде теориялық білімді қолдана білуге, оқу-тәрбие процесіндегі жобаларды әзірлеуге және жүзеге асыра білуге, білім сапасын арттыра отырып  педагогикалық мәселелерді қоя білуге және шеше білуде білікті болуы қажет,  Кәсіптік қызмет нысандары:  жалпы білім беретін мектептер, шағын комплектлік мектептер, гимназиялар, лицейлер.


 5В050300 «Психология» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі: 5В050300 «Психология» мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы:  әлеуметтік білім бакалаврымаман-психологтың кәсіптік біліктілік талаптарына сәйкес психологтың кәсіптік қызметінің практикалық және зерттеу міндеттері,  ғылыми әдістемесі жайлы ұғымы болу керек; маман-психолог біліктілігі бойынша білім талаптарына сәйкес тіршілік әрекетінің түрлі салаларында, психологияның практикалық және негізгі ғылыми қызметін білуі шарт.

Кәсіптік қызмет нысандары:   мектепке дейінгі мекемелер, орта мектеп, лицей, гимназиялар, мамандандырылған білім беру және тәрбие беру мекемелері, училищелер мен колледждер; ғылыми-зерттеу институттары мен зерттеу орталықтары; спорттық және шығармашылық ұйымдар; денсаулық сақтау мекемелері;  кәсіптік бейімделу және кәсіптік оқыту орталықтары, қалалық және республикалық әлеуметтік қызметтері, жұмыспен қамту орталықтары; саяси технология мен қоғамдық пікірді зерттеу орталықтары; бизнесті ұйымдастыру және өндірістік кәсіпорындар, құқық қорғау мекемелері мен пенитенциаплық орындары, қараусыз қалған балалар мен жасөсіпірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімделу орталықтары; коммуникативті процестер (тұлға аралықтан макро әлеуметтік деңгейге дейінгі диапазонда)  және адам мен қоғамның, адам мен техниканың өзара әрекетінің психологиялық мәселелері.


5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы

Оқыту түрі:күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, Ж.Б.базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойын-ша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі оқыту түрі, Ж.Б.базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойын-ша кешкі оқыту түрі.

Оқыту мерзімі: 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл

Академиялық дәрежесі: 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»мамандығы бойынша білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  Қоғамдық-әлеуметтік ғылым негіздерін, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық және заң нормаларын, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық-әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи ерекшеліктерін және қазақ халқымен басқа халықтардың мәдениет тарихын білуі керек. Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы болуы керек.

Кәсіптік қызмет нысандары: бітірушілердің кәсіптік қызметінің объектісі болып жалпы білім беретін орта мектептер, лицейлер, гимназиялар, орта-кәсіптік ұйымдар, кәсіптік мектептер, колледждер табылады.


 5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы

Оқыту түрлері: күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі: 5В011800 "Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы:  білім бакалавры өз ойын көңілге қонымды, сауатты, дәлелді жеткізе білуі керек; кәсіптік қызметті атқару үшін жоғары ойлау мәдениеті мен таным әдістерін  меңгеруі қажет; өзінің кәсітік қызметінде базалық және бейінді пәндердегі құралдар мен әдістерді пайдалана білу,   әр түрлі бағыттағы әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істей білу дағдысы болу;  заманауи технологияларды пайдалана отырып жаңа білім алу, филология мен педагогика саласында базалық және бейінді пәндер бойынша қаланған білім негізінде біліктілік таныту.

Кәсіптік қызмет нысандары: орта жалпы білім беретін мектептер, орта кәсіптік ұйымдар, кәсіптік мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер.

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы

Оқыту түрлері; күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл, , 5 жыл

Академиялық дәрежесі:  5В010800 "Дене шынықтыру және спорт " мамандығы бойынша білім бакалавры

Біліктілік сипаттамасы: білім бакалаврының дене шынықтыру және спорттың қарапайым өмірдегі және мәдениеттегі дене тәрбиесі, денсаулықты нығайту құралы екендігін ұғыну, дене тәрбиесі бойынша сабақтарда тәрбие жұмысының түрлері мен әдістері, құралдары, принциптері, міндеттері, мақсаттарын қолдана білу, дене тәрбиесі процесін басқару, бақылау, жоспарлауды әдістемелік түрде дәлелдей білу,  жоғары спорттық жетістіктерге жете білу, қолайлы жағдайда ағзаның бейімделу механизмдерінің кедергілері және денсаулық үшін зиянсыз  болған жағдайда ағзаның резервтік мүмкіндіктері мен дененің  жұмысқа қабілетті мүмкіндіктерін жетілдіру,  дене қозғалысының әр түрлі  топтарында ұйымдық бұқаралық жұмыстарды жүзеге асыру; дене шынықтыру және  спорттың дамуын жоспарлау. 

Кәсіптік қызмет нысандарымемлекеттік, қоғамдық, жеке білім бертін ұйымдар, мектепке дейінгі, мектеп, орта кәсіптік оқу орындары, колледждер, гимназиялар, училищелер, балалар спорт мектептері мен клубтары;  спорт және дене шынықтыру қызметін басқару органдары, мемлекеттік ұйымдар, фирмалар; спорттық, дене шынықтыру, медико-биологиялық және психикалық денсаулық мәселелерін жетілдіру бағытындағы ғылыми-зерттеу ұйымдары.

 

5В050400 «Журналистика» мамандығы

Оқыту түрлері; күндізгі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі, кешкі, ТжКБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі, ЖБ базасы негізінде қысқартып білім беру бағдарламасы бойынша кешкі.

Оқу мерзімі:  2 жыл,  3 жыл,  4 жыл,  5 жыл

Академиялық дәрежесі:  5В00400 "Журналистика " мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры.

Біліктілік сипаттамасы: әлеуметтік ғылымдар бакалавры еңбек нарығында оның қажеттілігін қамтамасыз ететін бейінді-мамандандырылған компетенцияларды меңгеруі керек; демократиялық қоғамда журналист пен журналистиканың қоғамдық миссиясы мен әлеуметтік рөлін, әлеуметтік мұқтаждық контексіндегі БАҚ принциптері мен қызметін ұғына білу; медиа саланың (маңызды және технологиялық) негізгі дүние жүзілік даму тендециясы бағытына, бұқаралық-медиа саласында маңызды инновациялық практикалар мен конвергенция процесіне дағдылана білуі қажет.    

Кәсіптік қызмет нысандары:  отандық және шетелдік электронды және баспа БАҚ; отандық және шетелдік мемлекеттік және тәуелсіз органдар қасындағы ақпарат агенттіктері мен жаңалық қызметтері; отандық және шетелдік баспалар мен полиграфиялық кешендер;отандық және шетелдік мемлекеттік, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың пресс-қызметтері;Қазақстан мен шетелдегі қоғаммен байланыс бойынша құрылымдар мен бөлімшелер; Қазақстан мен шетелдегі саяси, зерттеу және консалтингтік құрылымдар;Жарнама агенттіктері; Желі ақпараттық құрылымдар;Көңіл көтеру қызметтері мен науқандар нарығы.

Оқуға түсуге қажетті құжаттар

ҚАЕУ-нің қабылдау комиссиясына талапкер төмендегі құжаттарды  тапсырады (мектеп бітірген соң):

 • белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш;
 • аттестат қосымшасымен бірге, сертификат (түпнұсқасы), көшірмесі;
 • 3 х 4 көлмедегі алты фотосурет;
 • 086-У үлгісіндегі дәрігерлік анықтама;
 • профилактикалық екпе картасы (көшірме);
 • тіркеме куәлік (көшірмесі);
 • жеке басын анықтайтын құжаттың көшірмесі;
 • құжаттарды тігетін папка, конверт.

Шетелдік диплом мен аттестатты нострификациялау керек

Ж.Б. және ТжКБ базасы негізінде төмендегі құжаттар тапсырады: 

 • белгіленген үлгідегі бланкіде өтініш;
 • диплом қосымшасымен бірге (түпнұсқасы), көшірмесі ;
 • 3 х 4 көлемдегі алты фотосурет;
 • 086-У үлгідегі дәрігерлік анықтама;
 • жеке басын анықтайтын құжаттың көшірмесі;
 • тегінің өзгеруі туралы құжаттың көшірмесі (қажет болған жағдайда);
 • еңбек кітапшасының көшірмесі немесе жұмыс орнынан анықтама;
 • құжаттарды тігетін папка, конверт

 Шетелдік диплом мен аттестатты нострификациялау керек

Американдық бағдарлама бойынша оқуға тапсырыс

Фамилия (*)
Введено неправильно
Введите вашу фамилию
Имя (*)
Введено неправильно
Введите ваше имя
Школа (*)
Введено неправильно
Введите название и номер вашей школы
Специальность (*)
Введено неправильно
Выберите специальность
Балл ЕНТ (*)
Неверный Ввод
по четырем предметам
Выберите день сдачи теста
Месяц (*)
Введено неправильно
Выберите месяц
День (*)
Введено неправильно
Выберите день
Телефон (*)
Введено неправильно
Введите номер вашего телефона
Адрес
Введено неправильно
Введите ваш адрес
E-mail (*)
Введено неправильно
Введите ваш e-mail
Проверочный код (*) Проверочный код
Введено неправильно
Введите символы с картинки
  
(*) - обязательно к заполнению.

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2018 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru