Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Ғылыми Кеңес

 

Ғылыми Кеңес құрамы

 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ҚҰРАМЫ  
2017-2018 оқу жылына арналған

р/р

Аты, тегі, әкесінің аты

Лауазымы

 1

Мамбетказиев Ережеп Альхаирович

Президент

Мамбетказиев Айдар Ережепович

Ректор

Конопьянова Галина Ахбаевна

Академиялық мәселелер бойынша вице-президент

Дэниел Бэлласт

Халықаралық бағдарламалар және ынтымақтастық жөніндегі

Вице-президент

Хасенов Саяхат Саттарович

Әкімшілік мәселер жөніндегі Проректор

Набиев Ерсаин Ахметвалиевич

Проректор – Өскемен ҚЭК директоры

Кикина Марина Ивановна

Проректор – ҚАЕУ колледжінің директоры

Панов Игорь Николаевич

Әкімшілік-шаруашылық мәселелер жөніндегі Директор

Шураев Махмет Гамитович

Коммерциялық мәселелер бойынша директор

10 

Колмагорова Татьяна Николаевна

Бас  бухгалтер

11 

Мензюк Галина Анатольевна

«Бизнес, құқық және педагогика» факультетінің деканы

12 

Шефер Надежда Михайловна

«Сырттай және кешкі-қашықтықтан оқыту» факультетінің деканы

13 

Гаврилова Юлия Александровна

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі

14 

Бордияну Илона Владимировна

«Бизнес» кафедрасының меңгерушісі

15 

Новицкая Юлия Васильевна

«Шет тілдер» кафедрасының меңгерушісі

16 

НурлановаАсемНурлановна

«Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі

17 

Сарсембаева Гульнар Жексембаевна

Академиялық саясат Департаментінің директоры

18 

Абилов Серик Мерзоянович

Халықаралық ынтымақтастық Департаментінің директоры

19 

Мамбетказиева Раушан Асанхановна

Ғылыми-зерттеу бөлімінің бастығы

20 

Левина Татьяна Викторовна

Ғылыми зерттеу бөлімі бастығының орынбасары

21 

Тютюньков Станислав Леонидович

Ақпараттық қамсыздандыру бөлімінің бастығы-кітапхана директоры    

22 

Хаукка Константин Николаевич

Техникалық қамсыздандыру бөлімінің бастығы

23 

Шишкина Юлия Валерьевна

Қызметкерлермен басқару бөлімінің бастығының м.а.

24 

Жапарова Тыныштык Касымтаевна

Маркетинг және қабылдау бөлімінің бастығы

25 

Тарабанова Лариса Григорьевна

Біліктілікті көтеру және Іскерлік білім беру орталығының Директоры

26 

Умирзахова Мадина Мерекеевна

Институционалды зерттеу орталығының Директоры

27 

Смагина Анна Витальевна

Студенттік даму орталығы директорының м.а.

28 

Маутканов Габдул Маутканович

Ақпараттық баспа қызметі және Жұртшылықпен байланыс жөніндегі

орталық Директоры

29 

Курмангалиева Айжана Айтмухамбетовна

Кеңесші

30 

Кожуганова Динара Зайнельевна

Ғылыми хатшы

31 

Байкенов Жасулан Ерболович

6D050700 «Менеджмент» мамандығының PhD докторанты

32 

Абдыбаева Айсұлу Ерланқызы

6М050700 «Менеджмент» мамандығының 2 курс магистранты

33 

Васильченко Владислава Васильевна

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 4 курс студенті

 

 

 

ҒК жоспары 2017-2018

 

ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

2017-2018 оқу жылана арналған

 

  Қазан – № 1 отырыс

1. «2016-2017ж. арналған ҚАЕУ-дің даму стратегиясын» орындау туралы     (АМ жөніндегі вице-президент Г.А.Конопьянованың баяндамасы).

2. 2016-2017 оқу жылына оқушылар контингентін қалыптастыру туралы     (МжҚБ бастығы Т.К.Жапарованың ақпараты)

3. Бекіту туралы:

- магистерлік және докторлық дисертациялардың тақырыптарын;

- магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспардларын;

- 2016-2017 оқу жылына 1-ші семестр пәндері бойынша емтихандарды өткізу түрлерін.

(кафедра меңгерушілерінің ақпараты)

Желтоқсан – № 2 отырыс

1. ҚАЕУ «2015-2020 ж.ж. үш тілде білім беруді дамыту жол картасы» Жоспарын орындау туралы. 

   (АМ жөніндегі вице-президент Г.А.Конопьянованың баяндамасы)

2. МСЖ қызметі туралы.                                                                                         (АМ департаментінің директоры Г.Сарсембаеваның ақпараты)

3. Университеттің материалдық-техникалық базасының күйі туралы                     (ректор А.Е.Мамбетказиевтің ақпараты)

  

 

Қаңтар – № 3 отырыс

 

1. 2016 жылдағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы туралы              (ҒЗБ бастығының орынбасары Т.В.Левинаның баяндамасы)

2. 2016-2017 оқу жылына магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспарларын орындау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының

аралық қорытындысы туралы есептер                                                                   (кафедра меңгерушілерінің ақпараты)

3. 2016-2017 оқу жылының 1-ші жартыжылдығында қабылданған ҚАЕУ Ғылыми Кеңес шешімінің орындалуы туралы

                                                                                                                              (Ғылыми хатшының ақпараты)

4.  2016-2017 оқу жылына 2-ші семестр пәндері бойынша емтихандарды өткізу түрлерін бекіту туралы.

                                                                                                                              (кафедра меңгерушілерінің ақпараты)

 

 

Наурыз  –  № 4 отырыс

1. Тәрбие жұмыстары мен ЖОО-ның жастар саясатын іске асыру туралы                  (СДО директорының м.а. А.В.Смагинаның баяндамасы)

2. Институционалдық зерттеулердің қорытындысы туралы                                        (ИЗО директорының м.а. М.М.Умирзахованың ақпараты)

3. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық мобильділік бағдарламалары туралы

    (ХЫ Департаментінің директоры С.М.Абиловтың ақпараты) 

 

 

Сәуір  – № 5 отырыс

1.Жұмыс берушінің білім беру бағдарламаларын жасауға және іске асыруға қатысулары туралы

         (АМ департаментінің директоры Г.Сарсембаеваның баяндамасы

2.  2017-2018 оқу жылына кәсіптік бағдар жасау жұмыстарының жағдайы туралы  (МжҚБ бастығы Т.К.Жапарованың ақпараты).

3. Халықаралық көшбасшылық бағдарламасын жүзеге асыру туралы.                      (ХЫ Департаментінің директоры С.М.Абиловтың ақпараты)

 

 

Мамыр – № 6 отырыс

 

1. Профессорлық-оқытушылар құрамының кәсібилік дейңгейін арттыру туралы.  (АМ жөніндегі вице-президент Г.А.Конопьянованың баяндамасы)

2. Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларындағы дайындық сапасы туралы. (кафедра меңгерушілерінің ақпараты)

3. Түлектердің  жұмысқа орналасуына жәрдемдесу туралы                         (СДО директорының м.а. А.В.Смагинаның баяндамасы.)

 

 

Шілде  – № 8 отырыс

 

1. 2016-2017 оқу жылына магистранттар мен докторанттардың жеке жұмыс жоспарларын орындау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының аралық қорытындысы туралы есептер.

             (кафедра меңгерушілерінің ақпараты)

2. 2016-2017 оқу жылының 2-ші жартыжылдығында қабылданған ҚАЕУ Ғылыми Кеңес шешімінің орындалуы туралы                                    (Ғылыми хатшының ақпараты)

3. Бекіту туралы:

МАК төрағаларының мемлекеттік емтихандардың қорытындысы бойыша, магистерлік және докторлық диссертацияларды қорғау бойынша есептерін;

 • құрылымдық бөлімшелердің 2016-2017 оқу жылының жұмыстары туралы есептерін; 
 • 2017-2018 оқу жылына  ЖОБ;
 • 2017-2018 оқу жылына академиялық күнтізбекті;
 • 2017-2018 оқу жылына элективті пәндер Каталогын;
 • 2017-2018 оқу жылына мамандық бойынша білім беру бағдарламаларын;
 • 2017-2018 оқу жылына элективті пәндер бойынша  оқу бағдарламаларын;
 •  2017-2018 оқу жылына Мемлекеттік емтихан бағдарламаларын;
 • 2017-2018 оқу жылына «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу түрін;
 • 2017-2018 оқу жылына ПОҚ орташа жылдық жүктемесін;
 • 2017-2018 оқу жылына ПОҚ құрамын;
 • 2017-2018 оқу жылына Ғылыми Кеңес құрамы мен жұмыс жоспарын;
 • 2017-2018 оқу жылына ректораттың құрамы мен жұмыс жоспарын; 2017-2018 оқу жылына көшіру балын (GPA);
 • 2017-2018 оқу жылына ҚАЕУ ғылыми-әдістемелік семинарлар бағдарламаларын;
 • 2017-2018 оқу жылына байқау комиссиясының құрамы мен өкілдік мерзімін;
 • 2017-2018 оқу жылына Оқу-әдістемелік кеңесінің құрамы мен жұмыс жоспарын; 
 • 2017-2018 оқу жылына құрылымдық бөлімшелер жұмыс жоспарларын;
 • 2017-2018 оқу жылына оқу ақысын.

 

Ғылыми Кеңес отырысы екі айда бір рет өтеді.

Ғылыми Кеңес жоспары 2017 ж 20 шілдеде Ғылыми Кеңес отырысында талқыланып мақұлданған (№8 хаттама)

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2016 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлык кукыктар коргалган.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86

+7(7232)52-30-70 +7(7232)61-90-23 +7(7232)49-25-10 +7(7232)22-23-24 +7(7232)61-90-24

kafu_ukg@mail.ru